Kamerbrief over implementatie 4 maatregelen 7e actieprogramma

Minister Adema (LNV) informeert de Tweede Kamer over de implementatie van 4 maatregelen uit het 7e Nederlandse Actieprogramma over de Nitraatrichtlijn.

Kamerbrief over implementatie 4 maatregelen 7e actieprogramma (PDF | 2 pagina's | 141 kB)