Kan ik online mijn diplomagegevens bekijken?

In het online diplomaregister kunt u van veel opleidingen diplomagegevens bekijken. U kunt in het register een digitaal overzicht (uittreksel) van uw diplomagegevens downloaden. Bijvoorbeeld als u het origineel kwijt bent door brand of diefstal.

Onderwijssoorten in het diplomaregister

Met de Diplomahulp van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) kunt u controleren of uw diploma in het diplomaregister staat. Nog niet alle schooljaren staan in het diplomaregister. Staat het schooljaar waarin u uw diploma heeft gehaald in het register? Dan kunt u uw diplomagegevens bekijken door in te loggen op Mijn DUO. U heeft hiervoor een DigiD met sms-controle nodig.

Uittreksel downloaden in diplomaregister

U kunt in het diplomaregister gratis een digitaal overzicht (uittreksel) van uw diplomagegevens downloaden. Het digitale uittreksel heeft dezelfde waarde als een officiële kopie (gewaarmerkt) van uw diploma. 

U kunt het uittreksel bijvoorbeeld naar een werkgever mailen. Of u kunt het gebruiken in andere situaties waarin u moet laten zien welke diploma’s u heeft gehaald.

Toegang tot gegevens diplomaregister

U heeft alleen toegang tot uw eigen diplomagegevens. Ook enkele overheidsorganisaties kunnen uw gegevens in het diplomaregister gebruiken. Dit doen ze als dit wettelijk nodig is. Daarnaast hebben scholen en onderwijsinstellingen beperkt toegang tot het register. Als een instelling of organisatie uw gegevens heeft bekeken, dan ziet u dit in het diplomaregister.