Waar vind ik een overzicht van erkende opleidingen?

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) houdt een register bij met erkende opleidingen en instellingen.  

Register met erkende instellingen en opleidingen

Het register heet de Registratie Instellingen en Opleidingen (RIO). De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) beheert dit register.

In het RIO vindt u een overzicht van erkende opleidingen en instellingen voor het:

  • primair onderwijs (po); 
  • voortgezet onderwijs (vo);
  • voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (vavo);
  • hoger onderwijs (hogescholen en universiteiten);
  • middelbaar beroepsonderwijs (mbo).

In RIO staan instellingen die de overheid betaalt (bekostigt). En instellingen die geen geld van de overheid ontvangen.