Wat kan ik doen met het levenlanglerenkrediet?

Het levenlanglerenkrediet is een regeling waarmee iedereen tot 56 jaar zich kan blijven ontwikkelen. Het geldt voor het hoger onderwijs en het mbo. U kunt het levenlanglerenkrediet aanvragen bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Vanaf studiejaar 2024-2025 wordt de leeftijdsgrens verhoogd tot 57 jaar. Dit houdt verband met de stijging van de AOW-leeftijd.

Lening voor collegegeld of lesgeld

Het levenlanglerenkrediet kan worden gebruikt voor een wettelijk erkende opleiding in het hoger onderwijs of een beroepsopleidende leerweg in het mbo. Met het krediet kunt u per jaar maximaal 5 keer het bedrag aan wettelijk collegegeld of lesgeld lenen. Het bedrag kan niet meer zijn dan u betaalt aan collegegeld of lesgeld.

Duur krediet

U kunt het krediet krijgen voor de duur van een studie. Voor de meeste studies is dit 4 jaar. Voor een deeltijdopleiding is dit 5 jaar. Voor studies die langer dan 4 jaar duren, kunt u langer krediet krijgen.

Terugbetalen

U moet de lening binnen 15 jaar terugbetalen, met rente. De hoogte van de aflossing is afhankelijk van de hoogte van de lening, de rente, uw inkomen en dat van uw eventuele partner. Wanneer u stopt met het levenlanglerenkrediet gaat de aflossing in op 1 januari van het eerstvolgende kalenderjaar.

Levenlanglerenkrediet aanvragen

U kunt het levenlanglerenkrediet aanvragen bij DUO.