Beslisnota's bij Kamerbrief over voorhang Subsidieregeling Ontwikkelkracht 2024/2025

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota's bij Kamerbrief over voorhang Subsidieregeling Ontwikkelkracht 2024/2025