Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over mondiale beleidsinzet biogrondstoffen en BECCS

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over mondiale beleidsinzet biogrondstoffen en BECCS