Beslisnota bij jaarverslag 2023 Staatstoezicht op de Mijnen

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij jaarverslag 2023 Staatstoezicht op de Mijnen