Kamerbrief met reactie op motie-Vedder c.s. over derogatievrije zones rondom Natura 2000-gebieden

Minister Adema (LNV) stuurt de Tweede Kamer zijn reactie op motie-Vedder c.s. Met deze motie wordt de regering wordt verzocht de derogatievrije zone rondom Natura 2000-gebieden die nu is vastgesteld op 250 meter, terug te brengen naar maximaal 100 meter.

Kamerbrief met reactie op motie-Vedder c.s. over derogatievrije zones rondom Natura 2000-gebieden