1e Deelbesluit op Woo-verzoek over natuurvergunning van Schiphol

Besluit op een verzoek om informatie over de natuurvergunning van Schiphol en de procedure om die vergunning alsnog te verkrijgen. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).

1e Deelbesluit op Woo-verzoek over natuurvergunning van Schiphol (PDF | 8 pagina's | 212 kB)

Lijst van documenten (PDF | 8 pagina's | 232 kB)

Bijlagen bij 1e Deelbesluit op Woo-verzoek over natuurvergunning van Schiphol (PDF | 120 pagina's | 2,0 MB)