Beslisnota bij Voorhang KB inwerkingtreding Omgevingswet

Beslisnota bij Voorhang Koninklijk Besluit inwerkingtreding Omgevingswet. In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Voorhang KB inwerkingtreding Omgevingswet (PDF | 2 pagina's | 235 kB)