Ondermijnende criminaliteit

Criminelen die legale bedrijven en diensten gebruiken voor illegale activiteiten, ondermijnen de samenleving. Bijvoorbeeld door panden te huren voor een drugslab. Het kabinet wil Nederland minder aantrekkelijk maken voor ondermijnende criminaliteit.

Bovenwereld en onderwereld raken verweven met elkaar

Criminelen schuwen het niet om legale partijen te beïnvloeden of te onderdrukken. Denk daarbij aan volksvertegenwoordigers, ambtenaren en onschuldige burgers. Daarbij passen criminelen soms ook zwaar geweld toe, tot aan liquidaties en explosies in woonwijken toe. Het effect is dat bovenwereld en onderwereld met elkaar verweven raken. Dit ondermijnt en bedreigt de samenleving en rechtsstaat.

Vergroot afbeelding

Beeld: ©Ministerie van Justitie en Veiligheid

De Rijksoverheid wil niet dat criminelen het voor het zeggen krijgen. Legale dienstverleners en politieke ambtsdragers moeten hun werk kunnen doen zonder bedreiging of intimidatie. Wijken en buurten moeten veilig en leefbaar zijn. Criminelen mogen ondernemers niet verleiden om voor hen aan de slag te gaan. Daarom probeert de Rijksoverheid beter zicht te krijgen op ondermijning. 

Nederland moet een minder aantrekkelijk land voor ondermijnende criminaliteit worden. Daarom is de aanpak van ondermijning een speerpunt van het kabinet. 

Voorbeelden van legale diensten die criminelen gebruiken

Criminelen maken gebruik van legale diensten van de bovenwereld, bijvoorbeeld:

Gevolgen ondermijnende criminaliteit

Ondermijnende criminaliteit kan bijvoorbeeld leiden tot:

  • onveiligere woonwijken door brandgevaarlijke drugslabs en hennepkwekerijen;
  • corruptie van ambtenaren, politieagenten en ondernemers door omkoping of afpersing;
  • jongeren die worden benaderd en ingezet als drugskoerier;
  • verkoop van drugs op festivals en evenementen;
  • drugsafval dat wordt gedumpt in de natuur;
  • boeren die (onder druk) hun schuur afstaan voor de productie van drugs;
  • afrekeningen in het criminele circuit op straat en op klaarlichte dag.

Daarom neemt de overheid maatregelen tegen ondermijnende criminaliteit

Kabinet-Rutte IV: aanpak ondermijnende criminaliteit

Het kabinet wil de aanpak van ondermijnende criminaliteit verstevigen. Onder andere door de wet aan te passen, opsporing, straffen, gegevensuitwisseling en detentie. Ook wil het kabinet de politieorganisatie en inlichtingendiensten versterken. De plannen van het kabinet staan in het coalitieakkoord ‘Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst’.