Ondermijnende criminaliteit

Georganiseerde, ondermijnende criminaliteit omvat veel soorten criminaliteit en daarmee samenhangende activiteiten. De georganiseerde criminaliteit maakt gebruik van diensten uit de bovenwereld om zijn activiteiten uit te voeren.

Legale dienstverleners onder druk

Om dat voor elkaar te krijgen, schuwen criminelen het niet om legale dienstverleners te beïnvloeden of onder druk te zetten. Denk daarbij aan politieke ambtsdragers, volksvertegenwoordigers, overheidsbeambten en onschuldige burgers, Daarbij passen criminelen soms ook zwaar geweld toe, tot aan liquidaties in woonwijken toe. Het effect is dat bovenwereld en onderwereld met elkaar verweven raken. Dit ondermijnt en bedreigt onze samenleving en rechtsstaat.

De Rijksoverheid vindt dat criminelen niet aan het langste eind mogen trekken. Legale dienstverleners en politieke ambtsdragers moeten hun werk kunnen doen zonder bedreiging of intimidatie. Wijken en buurten moeten veilig en leefbaar zijn. Criminelen mogen ondernemers niet verleiden om voor hen aan de slag te gaan. Daarom probeert de Rijksoverheid beter zicht te krijgen op ondermijning. Ook wil de Rijksoverheid bedrijfsprocessen van de georganiseerde criminaliteit verstoren.

Nederland moet een minder aantrekkelijk land voor ondermijnende criminaliteit worden. Daarom is de aanpak van ondermijning in het Regeerakkoord van het huidige kabinet als speerpunt benoemd. En investeert de Rijksoverheid de komende jaren in versterking en versnelling van de aanpak.

Diensten van de bovenwereld

Criminelen maken gebruik van diensten van de bovenwereld. Denk daarbij aan:

  • Legale financiële dienstverleners om hun criminele winsten wit te wassen. Zoals banken, verzekeraars en financieel adviseurs.
  • Logistieke voorzieningen  en technische expertise om criminele activiteiten te kunnen uitvoeren. Zoals:
    • een containeroverslag in de haven voor drugs- of mensensmokkel;
    • post- en pakketstromen voor het versturen van xtc-pillen;
    • een elektricien voor de aanleg van een hennepkwekerij.
  • Eigenaren of verhuurders in de vastgoedsector die hun panden (onder druk) laten gebruiken voor bijvoorbeeld drugs- of wapenhandel.
  • Vakantieparken die onder de dekmantel van recreatief gebruik worden misbruikt voor bijvoorbeeld illegale prostitutie, drugshandel of andere misdrijven.

Dat brengt een risico met zich mee van verleiding en afpersing van legale dienstverleners, ambtenaren en openbaar bestuur. Zo ondermijnen criminelen het gezag van burgemeesters en politie en vervagen normen en waarden bij legale dienstverleners. Ook verslechtert hierdoor de veiligheid en leefbaarheid in de buurt.