Kamerbrief met Strategische Agenda Onderzoeksfaciliteiten TO2-instellingen

Minister Kamp (EZ) informeert de Tweede Kamer over de Strategische Agenda voor onderzoeksfaciliteiten bij de instellingen voor Toegepast Onderzoek (TO2). Ook beschrijft hij de stand van zaken en mogelijke aanpak rondom investeringen in grootschalige onderzoeksfaciliteiten van TO2-instellingen.

Kamerbrief met Strategische Agenda Onderzoeksfaciliteiten TO2-instellingen (PDF | 18 pagina's | 262 kB)