Wet werk en zekerheid: Ontslag en afwijking in de cao - geldig tot 1-1-2020

Met de invoering van de Wet werk en zekerheid (Wwz) veranderen per 1 juli 2015 de regels rond het ontslagrecht. In deze factsheets staat uitgelegd in welke gevallen de cao mag afwijken van de veranderingen die de wet aanbrengt.

Meer weten? Bekijk alle brochures voor werkgevers over het nieuwe ontslagrecht. Er is ook een serie brochures over het ontslagrecht voor werknemers.