Wat staat er op mijn loonstrook?

Van uw werkgever krijgt u een loonstrook. Hierop staat een specificatie van uw loon. Veel werknemers krijgen iedere maand een loonstrook, maar dat is niet verplicht. U krijgt in ieder geval een loonstrook bij de betaling van uw eerste salaris. Ook krijgt u een loonstrook als er iets verandert in het loon of in de loonheffingen.

Gegevens loonstrook

Aan de hand van uw loonstrook kunt u controleren of u het juiste salaris heeft gekregen. Op uw loonstrook staan de volgende gegevens:

 • uw brutoloon;
 • de bedragen waaruit uw brutoloon is opgebouwd, bijvoorbeeld uw basisloon, minimumvakantiebijslag en eventuele prestatietoeslagen;
 • het wettelijk minimumloon die voor u geldt;
 • uw naam en de naam van uw werkgever;
 • de periode waarvoor u betaald krijgt, bijvoorbeeld de maand juli;
 • het aantal uren dat u werkt;
 • of er een schriftelijke arbeidsovereenkomst is (of schriftelijk addendum bij de oorspronkelijke arbeidsovereenkomst);
 • of er een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd is;

 • of er wel of geen sprake is van een oproepovereenkomst.

Uniform loonbegrip

Er geldt 1 uniform loonbegrip. De Belastingdienst gebruikt de term Loonbegrip als basis voor de loonheffingen die uw werkgever betaalt aan de Belastingdienst. Het uniforme loonbegrip geldt voor de loonheffingen:

 • loonbelasting/premie volksverzekeringen (AOW, Anw, Wlz);
 • premies werknemersverzekeringen (WW, WIA);
 • bijdrage Zorgverzekeringswet.