Klimaat in ontwikkelingslanden

Klimaatverandering kan behaalde ontwikkelingsresultaten ondermijnen. Nederland ondersteunt daarom ontwikkelingslanden met maatregelen die klimaatverandering tegengaan. En helpt hen zich aan te passen aan de gevolgen van klimaatverandering.

Hoe draagt Nederland bij aan internationale maatregelen tegen klimaatverandering in ontwikkelingslanden?

 • Financiering, kennis en expertise via klimaatfondsen
  Nederland heeft een fonds voor de financiering van klimaatprojecten in ontwikkelingslanden, het Dutch Fund for Climate and Development. Hiermee komt Nederlandse kennis beschikbaar voor ontwikkelingslanden over waterveiligheid, klimaatbestendige landbouw, duurzame energie en circulaire economie . Verder steunt Nederland verschillende internationale klimaatfondsen zoals het Groene Klimaatfonds (GCF, Engels) dat de uitstoot van broeikasgassen in ontwikkelingslanden wil beperken.
 • Duurzame en schone energie
  De rijksoverheid wil tussen 2015 en 2030 vijftig miljoen mensen toegang tot duurzame energie (zoals windenergie en zonne energie) geven. Daarom draagt Nederland bij aan programma’s zoals Energising Development (EnDev). EnDev geeft huishoudens, sociale instellingen en mkb-bedrijven in ontwikkelingslanden toegang tot moderne energietechnologieën en energiediensten. En de Clean Cooking Alliance waardoor mensen in ontwikkelingslanden kunnen koken zonder gevaarlijke luchtvervuiling. Verder stimuleert Nederland investeringen in hernieuwbare energieprojecten van de Wereldbank (Engelse website) en de private sector. Zoals het publiek-private initiatief Climate Investor One  (CIO) voor duurzame energie in ontwikkelingslanden.
 • Ontbossing tegengaan
  Nederland helpt om ontbossing tegen te gaan. Hierdoor komt er minder CO2 in de lucht. Dit helpt om de opwarming van de aarde tegen te gaan. Nederland ondersteunt bijvoorbeeld het secretariaat van de Tropical Forest Alliance 2020. En met het Initiatief Duurzame Handel (IDH, Engelse website) waar overheden, bedrijven en non-gouvernementele organisaties (ngo’s) samenwerken voor ontbossingsvrije handel  en het behoud van waardevolle bosgebieden.
 • Financiering ontwikkelingsactiviteiten private sector, duurzame landbouw en waterbeheer
  Nederland financiert verschillende private sectorprogramma’s. Deze programma's helpen bij het tegengaan van klimaatverandering. En versterken de weerbaarheid van mensen voor de gevolgen van klimaatverandering. Daarnaast financiert Nederland diverse activiteiten op het gebied van voedselzekerheid, duurzame landbouw en waterbeheer. Meer en beter voedsel en, schoon drinkwater en beter waterbeheer helpen mensen weerbaarder te maken tegen klimaatverandering. En om de gevolgen van klimaatverandering tegen te gaan.

Klimaatprofielen van landen en regio's

Nederland heeft klimaatprofielen (Engels) opgesteld voor de landen en regio's waar Nederland direct samenwerkt met overheden. Deze klimaatprofielen helpen om beleid en maatregelen voor klimaatondersteuning aan ontwikkelingslanden zo effectief mogelijk in te zetten. De klimaatprofielen geven informatie over:

 • De gevolgen en impact van klimaatverandering in bepaalde landen en regio’s;
 • Het beleid, de prioriteiten en de betrokkenheid van het land of de regio zelf;
 • De belangrijkste klimaatmaatregelen die internationale financiering krijgen.