Klimaat in ontwikkelingslanden

Klimaatverandering kan een negatief effect hebben op behaalde ontwikkelingsresultaten. Nederland ondersteunt daarom ontwikkelingslanden met maatregelen die klimaatverandering tegengaan (mitigatie). En helpt hen zich aan te passen aan de gevolgen van klimaatverandering (adaptatie).

Toegang tot duurzame energie

Om klimaatverandering tegen te gaan, is het belangrijk om snel te stoppen met fossiele brandstoffen. En over te stappen op hernieuwbare energie. Om armoede in ontwikkelingslanden te bestrijden, moet energie ook betaalbaar zijn. Want wereldwijd leven nog steeds 675 miljoen mensen zonder elektriciteit. En koken 2,3 miljard mensen op biomassa of een andere vervuilende brandstof, wat zorgt voor luchtvervuiling in huis. 

De Rijksoverheid wil tussen 2015 en 2030 zorgen dat 100 miljoen mensen toegang krijgen tot duurzame energie. Denk hierbij aan elektriciteit uit zonne-energie en windenergie. Maar ook aan oplossingen voor schoon koken. Duurzame energie biedt ook veel ontwikkelingskansen. Bijvoorbeeld extra banen en een betere gezondheid. En kinderen kunnen ook ’s avonds huiswerk maken. 

Programma’s en investeringen die Nederland steunt

Nederland geeft geld aan programma’s zoals Energising Development (EnDev). EnDev helpt huishoudens, sociale instellingen en mkb-bedrijven in ontwikkelingslanden met toegang tot hernieuwbare energie. Verder stimuleert Nederland investeringen in hernieuwbare energieprojecten van de Wereldbank (Engels) en investeringen door private partijen. Bijvoorbeeld via het Access to Energy Fund (AEF, Engels) van FMO. En het publiek-private initiatief Climate Investor One (CIO, Engels). Sinds 2021 steunt Nederland het NL Energy Compact. Hierin werkt de overheid samen met Nederlandse private en maatschappelijke partijen om in ontwikkelingslanden de toegang tot energie te verbeteren.

Aanpassen aan gevolgen van klimaatverandering

Door klimaatverandering, lage landbouwopbrengsten, conflicten en bevolkingsgroei neemt de kans op hongersnoden toe. Ook hebben steeds meer landen waterproblemen door klimaatverandering. Er zijn extreme droogteperiodes, maar ook overstromingen. 

Nederland helpt daarom landen om hun weerbaarheid te versterken. En geeft geld aan verschillende activiteiten voor meer en beter voedsel, schoon drinkwater en beter waterbeheer. Ook helpt Nederland om landen minder kwetsbaar te maken. Bijvoorbeeld door vroege waarschuwingssystemen en de rampenparaatheid te versterken in landen in het oosten van Afrika. Hierdoor kunnen landen zich beter voorbereiden op waterrampen.  

Nederland richt zich in het bijzonder op de meest kwetsbare mensen, ecosystemen en gemeenschappen. En houdt hierbij rekening met lokale behoeften, kennis en ervaringen.

Financiering, kennis en expertise

Nederland steunt ontwikkelingslanden op de volgende manieren:

Tegengaan van ontbossing en biodiversiteitsverlies

In en rond de 3 belangrijkste regenwoudgebieden van de wereld zet Nederland zich in om ontbossing tegen te gaan. En bos en de daarin levende biodiversiteit te herstellen. Dat doet Nederland door in die gebieden te werken aan duurzame, inclusieve en ontbossingsvrije productie. Hierbij is speciale aandacht voor landbouw. 

Voorbeelden van initiatieven die Nederland steunt, zijn het Central African Forest Initiative (Engels), de Green Livelihoods Alliance (Engels) en de Tropical Forest Alliance (Engels). Dit doet Nederland in het belang van het klimaat, biodiversiteit en lokale gemeenschappen. Zij zijn vaak van het bos afhankelijk voor hun levensonderhoud.