Nederlands beleid ontwikkelingssamenwerking

De kern van het Nederlandse ontwikkelingssamenwerkingsbeleid is de samenhang tussen het handels- en ontwikkelingsbeleid. Daarnaast richt Nederland zich op 4 belangrijke thema's: veiligheid en rechtsorde, water, voedselzekerheid  en seksuele en reproductieve gezondheid en rechten. Bij die thema's is er veel aandacht voor zaken als de gelijkheid van vrouwen, milieu en klimaat.

Ambities handel en ontwikkelingssamenwerking

Steeds meer lage- en middeninkomenslanden zijn naast ontvangers van hulp ook handelspartners. Handel en ontwikkelingssamenwerking zijn met elkaar verbonden en kunnen elkaar versterken.

Nederland heeft 3 ambities als het gaat om de relatie tussen handel en ontwikkelingssamenwerking:

  • uitbannen van extreme armoede in 1 generatie (getting to zero);
  • wereldwijde economische groei die duurzaam is en waarvan óók de armen kunnen profiteren (duurzame inclusieve groei);
  • succes voor Nederlandse bedrijven in het buitenland.

Agenda voor hulp, handel en investeringen

In de beleidsnota 'Investeren in perspectief' vindt u meer informatie over de ambities van het kabinet.

Theories of Change

De overheid werkt voor een effectief en duurzaam ontwikkelingssamenwerkingsbeleid met ‘Theories of change’. Dit model geeft informatie over hoe een veranderingsproces werkt. Het laat zien wat het doel is van specifieke activiteiten, of beleid in het algemeen. En welke aanpak daarbij past. Verandert er in de context iets dat bepalend is, dan verandert het veranderingsproces mee.

Bekijk de Theories of Change voor Nederlandse beleid op Ontwikkelingssamenwerking.

Internationale Publieke Goederen

Ook spelen Internationale Publieke Goederen (IPG's) spelen een belangrijke rol in het Nederlandse ontwikkelingssamenwerkingsbeleid. IPG's zijn grensoverschrijdende kwesties of goederen die iedereen raken. Of goederen die voor iedereen beschikbaar zouden moeten zijn. 

Nederland wil resultaten bereiken op de IPG's handel, veiligheid, migratie, water, klimaat, voedselzekerheid, grondstoffen en energie.

Grondstoffen als IPG

Een belangrijk voorbeeld van een IPG zijn grondstoffen. Nederland zet zich samen met partners in om de zekerheid van de grondstoffenvoorziening te bevorderen. Dit doen zij door de aanstelling van een Speciaal Vertegenwoordiger Natuurlijke Hulpbronnen.

Buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking in 2015

Het totale budget voor officiële ontwikkelingssamenwerking is over meerdere begrotingen verspreid. Het totale budget bedraagt voor 2015 € 3,7 miljard. Dit is exclusief het Noodhulpfonds en het Dutch Good Growth Fund. Er gaat € 1,1 miljard naar de 4 thema's van het Nederlands ontwikkelingssamenwerkingsbeleid (veiligheid en rechtsorde, water, voedselzekerheid en seksuele en reproductieve gezondheid en rechten).