Gelijkheid voor vrouwen in de wereld

In veel ontwikkelingslanden is er een ongelijke positie tussen mannen en vrouwen. Nederland ziet dat als een rem op groei, ontwikkeling en stabiliteit. De Rijksoverheid komt daarom op voor de versterking van de rechten en de positie van vrouwen in ontwikkelingslanden.

Nederland wil de positie van vrouwen en meisjes in ontwikkelingslanden verbeteren. Dat gebeurt onder meer met het programma Funding Leadership and Opportunities for Women (FLOW). Ook werkt de Rijksoverheid samen met UNWomen.

Meer aandacht voor positie vrouwen

Nederland dringt bij andere landen en internationale organisaties aan op meer aandacht voor de rechten en positie van vrouwen. Vaak doet Nederland dat binnen de Europese Unie (EU) of met andere gelijkgestemde landen. Maar Nederland spreekt ook met diegenen die juist een andere mening over de gelijkheid van vrouwen kunnen hebben. Zoals het Vaticaan. 

Ook neemt Nederland elk jaar deel aan de Commissie voor de Status van de Vrouw van de Verenigde Naties (VN). Dit is het belangrijkste internationale orgaan dat over vrouwenrechten gaat.