Gelijke rechten en mogelijkheden voor meisjes en vrouwen

In veel ontwikkelingslanden is er een ongelijke positie tussen mannen en vrouwen. De Rijksoverheid steunt daarom organisaties die ongelijkheid tussen mannen en vrouwen ter discussie stellen. En geweld tegen vrouwen en meisjes tegengaan.

Meer aandacht voor positie vrouwen

Nederland steunt onder andere het programma Funding Leadership and Opportunities for Women (FLOW) en Leading from the south (LFS). Deze fondsen verbeteren de veiligheid en economische zelfredzaamheid voor vrouwen. Ook maken deze fondsen zich er hard voor dat vrouwen kunnen meebeslissen in de samenleving en politiek.

Verder trekt Nederland geld uit voor schoon water, toiletten en maandverband op scholen, omdat meisjes anders niet naar school gaan. Ook krijgen meisjes informatie over menstruatie om bijgeloof en taboes hierover te doorbreken.