Hoe kan ik ouderschapsverlof aanvragen?

U vraagt ouderschapsverlof ten minste 2 maanden van tevoren schriftelijk aan bij uw werkgever. Uw werkgever mag uw verzoek niet weigeren.

Ouderschapsverlof aanvragen bij werkgever

U vraagt het ouderschapsverlof schriftelijk aan bij uw werkgever. U doet dit ten minste 2 maanden voordat het verlof ingaat. Als het ouderschapsverlof afhankelijk is van de bevallingsdatum kunt u dat aangeven.

In uw verzoek geeft u ook aan hoe u het ouderschapsverlof wilt opnemen. U bepaalt namelijk zelf hoe en wanneer u het verlof opneemt.

Werkgever mag ouderschapsverlof niet weigeren

Uw werkgever mag uw verzoek om ouderschapsverlof niet weigeren. De werkgever mag alleen de verdeling van uw werkuren weigeren. Hij mag dat alleen als uw verlof het bedrijf ernstig in de problemen brengt. In dat geval overlegt uw werkgever met u over een andere verdeling van de verlofuren.

Werkgever oneens met verdeling ouderschapsverlof

Als uw verlof het bedrijf ernstig in de problemen brengt, mag uw werkgever de indeling van de verlofuren na overleg met u wijzigen. Dit kan tot 4 weken voor de ingangsdatum van het ouderschapsverlof. Als u het echt niet eens bent met de verdeling, kunt u de zaak voorleggen aan de rechter.

Tijdelijk andere werktijden na ouderschapsverlof

Na afloop van uw ouderschapsverlof gaat u weer terug naar uw oorspronkelijke werktijden. U heeft de mogelijkheid deze werktijden (arbeidstijdpatroon) tijdelijk aan te passen. Daarbij blijft het aantal uren dat u werkt hetzelfde als voor uw ouderschapsverlof.

U kunt uw werktijden 1 jaar aanpassen. Als uw werkgever akkoord gaat, kan deze periode langer duren.

U vraagt de tijdelijke aanpassing van uw werktijd aan bij uw werkgever. Dit doet u 3 maanden voordat uw ouderschapsverlof afloopt. Uw werkgever moet hier uiterlijk 4 weken voor het einde van uw verlof op reageren. Hij mag uw verzoek weigeren.