Beslisnota bij Kamerbrief stand van zaken 1 overheid-beleving

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief stand van zaken 1 overheid-beleving (PDF | 2 pagina's | 91 kB)