Beslisnota bij Kamerbrief over knelpunten mogelijke hardvochtigheden wet- en regelgeving

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief over knelpunten mogelijke hardvochtigheden wet- en regelgeving (PDF | 3 pagina's | 1,6 MB)