Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2016

De rapportage is een verantwoording van rijksbrede initiatieven. De afzonderlijke ministeries zijn verantwoordelijk voor hun eigen bedrijfsvoering en rapporteren daarover in hun eigen jaarverslagen.

Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2016 (PDF | 595 pagina's | 5,0 MB)