Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2016

De rapportage is een verantwoording van rijksbrede initiatieven. De afzonderlijke ministeries zijn verantwoordelijk voor hun eigen bedrijfsvoering en rapporteren daarover in hun eigen jaarverslagen.