Welke soorten reisdocumenten zijn er?

De meeste Nederlandse burgers reizen en identificeren zich met een paspoort en de identiteitskaart (ID-kaart). Daarnaast zijn er nog een aantal andere reisdocumenten. De Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RVIG) beheert het systeem van reisdocumenten.

Soorten reisdocumenten

Nederland kent de volgende soorten reisdocumenten:

  • nationaal paspoort;
  • zakenpaspoort;
  • 2e paspoort;
  • diplomatiek paspoort;
  • dienstpaspoort;
  • reisdocument voor vreemdelingen;
  • reisdocument voor vluchtelingen;
  • noodpaspoort;
  • laissez-passer.

Nederlandse identiteitskaarten die op of na maandag 20 januari 2014 zijn aangevraagd, zijn officieel geen reisdocument meer. Hierdoor hoeven er geen vingerafdrukken in de identiteitskaarten worden opgenomen. U kunt wel met de identiteitskaart naar een groot aantal landen reizen.

Zakenpaspoort of 2e paspoort

Als u veel reist voor uw beroep, kunt u overwegen een zakenpaspoort aan te schaffen. Een zakenpaspoort is eigenlijk een gewoon paspoort, maar heeft extra bladzijden. Zo is er meer ruimte voor visa en douanestempels. Als u een zakenpaspoort aanvraagt, kunt u niet ook nog een normaal paspoort aanvragen.

U kunt ook overwegen om een 2e paspoort aan te schaffen naast uw normale paspoort. Dit kan bijvoorbeeld als uw paspoort vaak bij een buitenlands consulaat ligt voor een visumaanvraag. U kunt dan reizen met uw andere paspoort. De voorwaarden voor aanvraag van een 2e paspoort zijn wel strenger.

Diplomatiek of dienstpaspoort

Nederlanders die voor Nederland of voor de Caribische landen naar het buitenland reizen, krijgen een diplomatiek of dienstpaspoort. Zij kunnen een diplomatiek of dienstpaspoort aanvragen bij Werken voor Nederland, Wereldwijd (3W).

Vreemdelingenpaspoort of vluchtelingenpaspoort

Heeft u een geldige verblijfsvergunning, maar (nog) niet de Nederlandse nationaliteit? Dan kunt u in sommige gevallen een vreemdelingenpaspoort krijgen. Bijvoorbeeld wanneer u van uw eigen land geen reisdocument krijgt. Bent u erkend als vluchteling, dan kunt u een vluchtelingenpaspoort krijgen. U moet in het bezit zijn van een verblijfsvergunning waaruit uw toelating als vluchteling blijkt. U kunt met het vreemdelingenpaspoort of vluchtelingenpaspoort reizen naar alle landen, behalve uw land van herkomst. Dit staat in de Paspoortuitvoeringsregeling Nederland 2001. Beide paspoorten vraagt u aan bij uw gemeente. En u kunt beide paspoorten in Nederland gebruiken als identiteitsbewijs.

Noodpaspoort en laissez-passer

Het noodpaspoort en het laissez-passer zijn tijdelijke reisdocumenten. Met deze documenten kunt u reizen na bijvoorbeeld verlies, diefstal of verdwijning van uw reguliere reisdocument. En wanneer het voor de start van uw reis niet mogelijk is om een nieuw reisdocument aan te vragen. U kunt een noodpaspoort of laissez-passer onder voorwaarden aanvragen bij een Nederlandse vertegenwoordiging in het buitenland (ambassade of consulaat). In Nederland kunt u een noodpaspoort aanvragen bij de Koninklijke Marechaussee, onder meer op de luchthaven Schiphol.

Nederlandse Identiteitskaart (NIK)

De NIK is als reisdocument geldig voor EU-landen, EER-landen, Andorra, Monaco, San Marino, Turkije en Zwitserland. Een overzicht van deze landen staat op de pagina Naar welke landen kan ik reizen met de Nederlandse Identiteitskaart?. De Nederlandse Identiteitskaart geeft geen toegang tot het Caribisch deel van het Koninkrijk.