Krijgt mijn kind met ADHD of autisme aangepast onderwijs?

De school moet zorgen voor ondersteuning als uw kind met ADHD of autisme dit nodig heeft. Lukt die extra hulp niet op de school van uw voorkeur? Dan krijgt uw kind ondersteuning op een andere school, zoals een speciale school. 

School bekijkt of extra begeleiding nodig is

U meldt uw kind schriftelijk aan bij de school van uw voorkeur. Als uw kind hulp nodig heeft, vertelt u dit bij de aanmelding. Daarna onderzoekt de school of uw kind extra begeleiding nodig heeft. De school biedt die begeleiding zelf aan. Is de school niet in staat uw kind te helpen? Dan zoekt de school naar een plek op een andere gewone school of in het speciaal onderwijs. De school doet dit altijd in samenwerking met u.

U hoeft voor de extra ondersteuning van uw kind geen indicatie meer aan te vragen. Het rugzakje bestaat niet meer.