Beslisnota bij nazending Nota naar aanleiding van het verslag bij Wetsvoorstel verhoging minimumloon 2024

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij nazending Nota naar aanleiding van het verslag bij Wetsvoorstel verhoging minimumloon 2024