Kamerbrief over nazending Voorstel van wet tot Wijziging van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag

Minister Van Gennip (SZW) stuurt de Tweede Kamer de antwoorden bij de nota naar aanleiding van het verslag over het Voorstel van wet tot Wijziging van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag. Verschillende Tweede Kamerfracties hebben de vragen gesteld.

Kamerbrief over nazending Voorstel van wet tot Wijziging van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag