Lijst van documenten bij 2e deelbesluit op Woo-verzoek over Mode- Interieur- Tapijt en Textielindustrie

Lijst van documenten bij 2e deelbesluit op een verzoek om het openbaar maken van de correspondentie tussen de directie Uitvoeringstaken Arbeidsvoorwaardenwetgeving (UAW) van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) met het MITT en externe partijen over Mode- Interieur- Tapijt en Textielindustrie.

Lijst van documenten bij 2e deelbesluit op Woo-verzoek over Mode- Interieur- Tapijt en Textielindustrie