2e deelbesluit op Woo-verzoek over Mode- Interieur- Tapijt en Textielindustrie

2e deelbesluit op een verzoek om het openbaar maken van de correspondentie tussen de directie Uitvoeringstaken Arbeidsvoorwaardenwetgeving (UAW) van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) met het MITT en externe partijen over Mode- Interieur- Tapijt en Textielindustrie. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

2e deelbesluit op Woo-verzoek over Mode- Interieur- Tapijt en Textielindustrie