Beslisnota bij Kamerbrief bij geannoteerde Agenda JBZ Raad 4 en 5 maart 20244

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief bij geannoteerde Agenda JBZ Raad 4 en 5 maart 20244