Moet ik mij identificeren om medische zorg te ontvangen?

Als u medische zorg nodig heeft, moet u een geldig identiteitsbewijs laten zien aan de zorgverlener. Bijvoorbeeld in het ziekenhuis of bij uw tandarts. De legitimatieplicht in de zorg geldt voor iedereen, dus ook voor minderjarigen jonger dan 14 jaar.

Geldig identiteitsbewijs in de zorg

U kunt zich identificeren bij een zorgverlener met een geldig Nederlands paspoort, identiteitskaart, rijbewijs of vreemdelingendocument.

Identificatieplicht in de zorg ook voor kinderen

Ouders moeten voor hun kinderen een geldig legitimatiebewijs hebben als ze naar een zorgverlener gaan. De identificatieplicht in de zorg is voor kinderen anders dan de algemene identificatieplicht. In de zorg is er geen leeftijdsgrens. De identificatieplicht geldt vanaf de geboorte.

Zorgaanbieder registreert uw identiteitsbewijs

De zorgaanbieder controleert met uw identiteitsbewijs of u degene bent die bij het burgerservicenummer (bsn) hoort. Uw zorgverlener legt het soort en nummer van uw identiteitsbewijs vast in de administratie. Wil de zorgverlener een kopie of scan maken van uw identiteitsbewijs? Dan moet deze eerst vragen of u dit goed vindt. Een kopie of scan maken mag alleen met uw toestemming.

Spoedeisende hulp en legitimeren

Heeft u onmiddellijk medische hulp nodig? Dan hoeft u zich niet eerst te legitimeren. Na de behandeling moet u zich binnen 14 dagen bij de zorgverlener identificeren.

Zelf zorg betalen bij geen identiteitsbewijs

Kunt u de zorgverlener geen identiteitsbewijs laten zien? Dan kan deze de kosten van uw behandeling niet declareren bij een zorgverzekeraar. De arts of het ziekenhuis moet de rekening voor de behandeling dan aan u sturen. Deze kosten kunnen hoog zijn. De zorgverlener moet dan meestal een betalingsregeling met u afspreken.