Beslisnota bij Kamerbrief met toelichting op versterking toezicht advocatuur

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief met toelichting op versterking toezicht advocatuur