Kamerbrief met toelichting op versterking toezicht advocatuur

Minister Weerwind (Rechtsbescherming) informeert de Tweede Kamer over de nadere uitwerking van de kernbegrippen 'toezicht' en 'klachtbehandeling' bij de versterking van het toezicht op de advocatuur. Hij had dit toegezegd tijdens het commissiedebat Juridische Beroepen van 10 april 2024.

Kamerbrief met toelichting op versterking toezicht advocatuur