Bijlage 1 Tucht klachten toezicht en tuchtrecht

Bijlage bij de 'Kamerbrief met toelichting op versterking toezicht advocatuur '. De bijlage geeft een toelichting op de tuchtklachtbehandeling, tuchtrecht en toezicht bij de klachtafhandeling in de advocatuur.

Bijlage 1 Tucht klachten toezicht en tuchtrecht