Aanbiedingsbrief bij memorie van antwoord Invoeringswet EOM

Minister Grapperhaus stuurt de memorie van antwoord over het wetsvoorstel Invoeringswet EOM naar de Eerste Kamer. Het wetsvoorstel gaat over de aanpassing van enkele wetten in verband met nauwere samenwerking bij de instelling van het Europees Openbaar Ministerie (EOM).