Kamerbrief over toezeggingen over arbitrage in consumentenzaken

Minister Dekker geeft een toelichting op de verschillen tussen de procedure van arbitrage in consumentenzaken en de procedure in dit soort zaken voor de overheidsrechter. Daarbij gaat hij in op het arrest van de Hoge Raad van 8 november 2019 in verband met rechtsbescherming van consumenten.