Wat kost mediation?

Er zijn geen vastgestelde kosten voor mediation. De kosten verschillen per mediator. De kosten hangen af van de duur en het aantal keren dat u een mediator raadpleegt. Gemiddeld kost een mediator € 150 per uur (exclusief BTW). Vaak betalen beide partijen allebei de helft van de kosten. U kunt andere afspraken maken over de verdeling. Deze worden vastgelegd in de mediationovereenkomst.

Gezamenlijk betalen tijdens gerechtelijke procedure

Kiest u voor mediation tijdens een gerechtelijke procedure, dan betalen de partijen gezamenlijk de kosten voor de mediator.

Griffierechten

Heeft u voor uw rechtszaak griffierechten betaald en maakt u daarna gebruik van een mediator? Dan is teruggave van griffierechten niet mogelijk.

Gesubsidieerde mediation

De overheid vergoedt soms een deel van de kosten die u maakt wanneer u een mediator nodig heeft. Dit hangt af van het inkomen van u en uw partner en het vermogen dat u bezit. U betaalt wel altijd een eigen bijdrage van minimaal € 53.

U kunt de bijdrage niet zelf aanvragen. Dit doet de mediator voor u bij de Raad voor Rechtsbijstand.

Rechtsbijstandsverzekering

Heeft u een rechtsbijstandsverzekering afgesloten, informeer dan bij uw verzekeraar of deze mediation vergoedt.

De Rijksoverheid. Voor Nederland