Beslisnota bij Kamerbrief met beleidsreactie op Inspectierapport over op maat adviseren

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief met beleidsreactie op Inspectierapport over op maat adviseren (PDF | 2 pagina's | 78 kB)