Kamerbrief met beleidsreactie op Inspectierapport over op maat adviseren

Minister Weerwind (Rechtsbescherming) stuurt de Tweede Kamer het rapport 'Op maat adviseren' van de Inspectie Justitie en Veiligheid. Hij geeft zijn beleidsreactie op het rapport. Bij de Kamerbrief zit een beslisnota.

Kamerbrief met beleidsreactie op Inspectierapport over op maat adviseren (PDF | 5 pagina's | 184 kB)