4e Voortgangsbrief Recht doen kansen bieden effectieve gevangenisstraffen

Minister Weerwind (Rechtsbescherming) informeert de Tweede Kamer over ontwikkelingen in het gevangeniswezen van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI). Daarbij gaat hij in op r de stand van zaken van de uitvoering van de visie 'Recht doen, kansen bieden' (straf is straf, gedrag telt, veilige terugkeer). Een factsheet over recidive stuurt hij mee met de Kamerbrief.

4e Voortgangsbrief Recht doen kansen bieden effectieve gevangenisstraffen (PDF | 14 pagina's | 331 kB)