Recidive onder uitstromers terroristenafdeling Verslag van recidive over de periode 2006-2020

Factsheet van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC). Het factsheet bevat cijfers van recidive onder ex-gedetineerden van  een terroristenafdeling (TA) sinds 2006.

Recidive onder uitstromers terroristenafdeling Verslag van recidive over de periode 2006-2020 (PDF | 5 pagina's | 394 kB)