Welke rechten heb ik als ik in de gevangenis zit?

Als u in de gevangenis zit, heeft u een aantal rechten. Bijvoorbeeld recht op bezoek, medische zorg en verlof. Daarnaast heeft elke gevangenis ook eigen huisregels die uw rechten en plichten aangeven.

Contact met de buitenwereld en bezoek

U mag als gedetineerde contact met de buitenwereld hebben via brieven en telefoon. U moet zelf uw familie of vrienden melden in welke gevangenis u zit. Gevangenissen of de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) geven geen adressen door van gevangenen. Dit heeft te maken met privacyregels.

U heeft recht op minimaal 1 bezoek per week. In normale gevangenissen kan de directeur 1 keer per maand bezoek zonder toezicht toestaan.

Lees de regels voor bezoek aan een gevangenis (DJI).

Medische zorg in gevangenis

U heeft als gedetineerde recht op medische zorg. Zowel lichamelijke als geestelijke zorg. De zorg moet wel passen binnen de beperkingen van een gevangenisstraf.

Soorten gevangenissen en uw rechten

Hoeveel vrijheden en rechten u als gedetineerde heeft, hangt ook af van het soort inrichting waar u verblijft:

  • In een gesloten inrichting heeft u weinig vrijheden en zware bewaking. 
  • In een halfopen of open gevangenis heeft u meer vrijheden. En meer mogelijkheden om u voor te bereiden op de terugkeer in de samenleving.

Verlof voor gedetineerden

Wanneer, hoe lang en onder welke voorwaarden een gedetineerde verlof kan krijgen, hangt af van de soort inrichting. 

Verlof voor tbs'ers

Voor tbs-klinieken geldt een aparte verlofprocedure. Verlof is pas mogelijk als een tbs’er voldoende vooruitgang heeft geboekt.

Afmeting cel

Een cel of verblijfsruimte heeft minimaal de volgende afmetingen (met een marge van 10%):

  • een vloeroppervlakte van 10 m2;
  • een breedte van 2 meter;
  • een vrije hoogte van 2,5 meter.

Klacht indienen over gevangenis

Heeft u een klacht over de gevangenis waar u verblijft? Bijvoorbeeld over de dienstverlening van het gevangenispersoneel. Dan kunt terecht bij de Commissie van Toezicht waar de gevangenis onder valt. U kunt uw klacht ook altijd indienen bij de directeur van de gevangenis waar u verblijft.

U kunt uw klacht op de volgende manieren melden:

  • Met een klachtformulier. De gevangenis kan u informeren hoe u het formulier naar de Commissie van Toezicht stuurt. Bijvoorbeeld met de post of via een brievenbus op de afdeling.
  • U kunt uw klacht zelf opschrijven.
  • U kunt uw advocaat vragen om namens u een klacht in te dienen.

Klachten van bezoekers over gevangenis

Externen en bezoekers kunnen op de volgende manieren een klacht over de gevangenis melden:

Overplaatsing gevangenis

Wilt u overplaatsing aanvragen naar een andere gevangenis? Dan moet u een verzoek indienen voor overplaatsing bij de Divisie Individuele Zaken (DIZ).