Assurancerapport Privacy audit Wpg 2019 Politie

Het rapport bevat over de uitkomsten van de privacy-audit van de Auditdienst Rijk (ADR) naar de naleving van de Wet politiegegevens (Wpg) door de politie.

Assurancerapport Privacy audit Wpg 2019 Politie ( PDF | 26 pagina's | 6,0 MB )