Rijksbreed AVG 2022: Deelrapport van bevindingen ministerie BZK

Deelrapport van de Auditdienst Rijk (ADR) over de bevindingen bij het ministerie van BZK in relatie tot rijksbreed AVG-onderzoek door de ADR.