Overeengekomen specifieke werkzaamheden Reviews accountantscontrole SiSa 2021

Rapport van de Auditdienst Rijk (ADR) over reviewwerkzaamheden op een deel van de accountantscontroles op de SiSa-bijlagen over 2021. SiSa (Single information, Single audit) is de manier waarop medeoverheden (provincies, gemeenten en gemeenschappelijke regelingen) aan het Rijk verantwoording afleggen over de besteding van de aan hen verstrekte specifieke uitkeringen. 

Overeengekomen specifieke werkzaamheden Reviews accountantscontrole SiSa 2021 (PDF | 15 pagina's | 281 kB)