Gebiedsontwikkeling

Bij gebiedsontwikkeling werken verschillende partijen samen om op 1 lijn te komen: Rijksoverheid, provincies, gemeenten, bedrijven en bewoners.

Samenwerking bij gebiedsontwikkeling

Door samen te werken aan gebiedsontwikkeling kunnen partijen de belangen in een gebied op elkaar afstemmen. Het grondbeleid van de overheid zorgt ervoor dat de verdeling van grond efficiënt en eerlijk verloopt.

Taak provincies, gemeenten en Rijk bij gebiedsontwikkeling

Gebiedsontwikkeling is vooral een taak van provincies en gemeenten. Denk aan het beheer van landschappen, verstedelijking en het behoud van groene ruimte. Het Rijk helpt provincies en gemeenten door belemmeringen in de regelgeving weg te nemen. En experimenten toe te staan. Kijk voor meer kansen voor organische gebiedsontwikkeling op de website van het Planbureau voor de Leefomgeving.

Inspraak gebiedsontwikkeling

Ruimtelijke ontwikkelingen kunnen gevolgen hebben voor de leefomgeving. Burgers die in de omgeving wonen hebben inspraak op gebiedsontwikkelingen. Ook als zij aan de Nederlandse kant van de grens met Duitsland wonen. Of in Duitsland aan de grens met Nederland.

U kunt informatie inwinnen over ruimtelijke ontwikkelingen in uw regio. Ook over mogelijkheden van inspraak, indiening van een zienswijze of hoe u bezwaar kunt maken. Meer hierover staat in de brochure Ruimtelijke ontwikkelingen in Nederland: wat kan ik doen?