Hoe wordt het pensioen verdeeld na een scheiding?

U en uw ex-partner hebben tijdens het huwelijk of geregistreerd partnerschap samen pensioen opgebouwd. U heeft daarom beiden recht op de helft van dat pensioen. Stel uw pensioenuitvoerder tijdig op de hoogte van uw scheiding.

Pensioen verdelen bij scheiding na 30 april 1995

U moet uw pensioen verdelen met uw ex-partner als:

  • u gescheiden bent na 30 april 1995;
  • uw geregistreerd partnerschap na 30 april 1995 stopte;
  • uw scheiding van tafel en bed na 30 april 1995 definitief was.

Dat staat in de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding. Deze wet geldt alleen als u getrouwd was of een geregistreerd partnerschap had.

Pensioen verdelen bij scheiding voor 1 mei 1995

Bent u tussen 27 november 1981 en 1 mei 1995 gescheiden? En verdeelde u uw bezittingen na de scheiding? Dan valt u niet onder de Wet VPS. U valt onder de regels van het pensioenarrest (ook bekend als Boon Van Loon arrest). Voor meer informatie kunt u contact opnemen met een advocaat.

Pensioen verdelen bij scheiding voor 27 november 1981

Vond uw scheiding plaats voor 27 november 1981? Dan heeft u geen recht op het pensioen van uw ex-partner.

Geen huwelijk/partnerschap: zelf afspreken

Gaat u uit elkaar en was u niet getrouwd? Of had u geen geregistreerd partnerschap? U kunt zelf afspraken maken over hoe u uw pensioen verdeelt. Bijvoorbeeld in een samenlevingscontract. Veel pensioenuitvoerders eisen dat u een samenlevingscontract heeft als u uw pensioen wilt verdelen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw pensioenfonds.

Pensioenfonds op tijd over scheiding informeren

De pensioenuitvoerder (pensioenfonds of verzekeraar) betaalt het pensioen uit aan u en uw ex-partner. De rechter hoeft hier geen beslissing over te nemen. Hiervoor stuurt u het pensioenfonds het Mededelingsformulier in verband met verdeling van ouderdomspensioen bij scheiding. Dit moet u binnen 2 jaar na de scheiding doen. Meer informatie vindt u in het informatieblad Verdeling van ouderdomspensioen bij scheiding.

Ontvangt de pensioenuitvoerder het formulier te laat? Dan moet u het pensioen zelf verdelen met uw ex-partner. Degene die het pensioen heeft opgebouwd, moet dan aan de ander haar of zijn deel uitbetalen.

Verdeling bepalen en vastleggen

U kunt met uw ex-partner bepalen hoe u het pensioen verdeelt. Bijvoorbeeld 60% voor de ene partner en 40% voor de andere partner. U moet deze afspraken vastleggen in het scheidingsconvenant of in uw huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden.

Afzien van pensioen ex-partner

U kunt met uw ex-partner ook afspreken om het pensioen helemaal niet te verdelen. Bijvoorbeeld als u en uw ex-partner allebei ongeveer evenveel pensioen hebben opgebouwd. U moet deze afspraken vastleggen in het scheidingsconvenant of in uw huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden. Na uw scheiding moet u dit laten weten aan uw pensioenuitvoerder. Daarvoor gebruikt u het Mededelingsformulier in verband met de verdeling van ouderdomspensioen bij scheiding.

Zelf aan ex-partner uitbetalen

Betaalt u zelf aan uw ex-partner een deel van uw pensioen uit? Dan kunt u de uitbetaalde bedragen aftrekken van uw inkomstenbelasting.

Ontvangt u pensioen van uw ex-partner? Dan moet u dit jaarlijks opgeven bij uw inkomstenbelasting. Het gaat vaak om een groot bedrag aan belasting en premies die u moet afdragen. Krijgt u geen voorlopige aanslag daarvoor? Dan moet u dit bedrag achteraf betalen.