Hoe wordt het pensioen verdeeld na een scheiding?

U en uw ex-partner hebben tijdens het huwelijk of geregistreerd partnerschap samen pensioen opgebouwd. U heeft allebei recht op de helft van dat pensioen, maar kunt het ook anders verdelen. Geef uw scheiding op tijd door aan uw pensioenuitvoerder (pensioenfonds of verzekeraar).

Pensioen verdelen bij scheiding na 30 april 1995

U moet uw pensioen verdelen met uw ex-partner als:

  • uw huwelijk stopte na 30 april 1995;
  • uw geregistreerd partnerschap stopte na 30 april 1995;
  • uw scheiding van tafel en bed definitief was na 30 april 1995.

Dat staat in de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding (Wet VPS). Deze wet geldt alleen bij een huwelijk of een geregistreerd partnerschap.

Pensioen verdelen bij scheiding voor 1 mei 1995

U valt in de volgende gevallen niet onder de Wet VPS:

  • de scheiding was tussen 27 november 1981 en 1 mei 1995;
  • u verdeelde uw bezittingen na de scheiding.

U valt onder de regels van het pensioenarrest (ook bekend als Boon Van Loon arrest). Neem voor meer informatie contact op met een advocaat.

Pensioen verdelen bij scheiding voor 27 november 1981

Was uw scheiding voor 27 november 1981? Dan heeft u geen recht op het pensioen van uw ex-partner.

Geen huwelijk of partnerschap: zelf afspraken over pensioen

U gaat uit elkaar en bent niet getrouwd. Of u heeft geen geregistreerd partnerschap. Dan maakt u zelf afspraken over de verdeling van uw pensioen. Bijvoorbeeld in een samenlevingscontract.

Veel pensioenuitvoerders eisen dat u een samenlevingscontract heeft als u uw pensioen wilt verdelen. Neem voor meer informatie contact op met uw pensioenuitvoerder.

Pensioenfonds op tijd over scheiding informeren

De pensioenuitvoerder betaalt het pensioen uit aan u en uw ex-partner. De rechter hoeft hier geen beslissing over te nemen. U meldt dit aan uw pensioenfonds met het mededelingsformulier. Dit doet u binnen 2 jaar na de scheiding.

Meer informatie vindt u in het informatieblad Verdeling van ouderdomspensioen bij scheiding.

Pensioenuitvoerder krijgt formulier te laat

Ontvangt de pensioenuitvoerder het formulier te laat? Dan moet u het pensioen zelf verdelen met uw ex-partner. De partner die het pensioen opbouwde, betaalt aan de ander een deel van het pensioen.

Verdeling bepalen en vastleggen

U kunt met uw ex-partner bepalen hoe u het pensioen verdeelt. Bijvoorbeeld 60% voor de ene partner en 40% voor de andere partner. U moet deze afspraken vastleggen in het scheidingsconvenant of in uw huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden.

Afzien van pensioen ex-partner

U kunt met uw ex-partner ook afspreken om het pensioen helemaal niet te verdelen. Bijvoorbeeld als u en uw ex-partner allebei ongeveer evenveel pensioen hebben opgebouwd.

U moet deze afspraken vastleggen in:

meldt dit aan uw pensioenfonds met het mededelingsformulier.

Zelf aan ex-partner uitbetalen

U betaalt zelf aan uw ex-partner een deel van uw pensioen uit. Dan kunt u deze bedragen aftrekken van uw inkomstenbelasting.

Deel pensioen van ex-partner ontvangen

U ontvangt pensioen van uw ex-partner. Dan geeft u dit elk jaar op bij uw inkomstenbelasting. Het gaat vaak om een groot bedrag aan belasting en premies die u moet afdragen. Krijgt u geen voorlopige aanslag daarvoor? Dan moet u dit bedrag achteraf betalen.