Kamerbrief over bestuurlijke afspraken Wonen en Zorg

Minister De Jonge en minister Ollongren informeren de Tweede Kamer over 3 zaken over de ouderenzorg: bestuurlijke afspraken wonen en zorg (met ambities over ouderenhuisvesting), de Monitor Ouderenzorg regionale verschillen (deel 1) en de afronding pilots structurele logeerzorg met terugkoppeling onderzoeksuitkomsten.

Kamerbrief over bestuurlijke afspraken Wonen en Zorg (PDF | 4 pagina's | 265 kB)