Afspraken bestuurlijk overleg wonen voor ouderen

Afspraken uit het bestuurlijk overleg wonen voor ouderen tussen Aedes, ActiZ, VNG, Taskforce Wonen en Zorg, ZN, ministeries BZK en VWS (8 april 2021).

Afspraken bestuurlijk overleg wonen voor ouderen (PDF | 13 pagina's | 230 kB)