Antwoorden Kamervragen over het bericht dat tragische beelden op internet massaal gedeeld worden tot groot verdriet van de nabestaanden

Minister Weerwind (Rechtsbescherming) geeft antwoorden op Kamervragen naar aanleiding van het bericht waarin de familie van de overleden Mourad een emotionele oproep doet de beelden van zijn tragische ongeluk niet meer te delen. Het Tweede Kamerlid Van Nispen (SP) had de vragen gesteld. Daarnaast gingen de vragen over de motie van Van Nispen. De motie verzocht om een laagdrempelige voorziening voor advies aan slachtoffers van internetcriminaliteit en ernstige privacyschendingen.

Antwoorden Kamervragen over het bericht dat tragische beelden op internet massaal gedeeld worden tot groot verdriet van de nabestaanden (PDF | 3 pagina's | 174 kB)