Bij- en omscholen voor meer kansen op de arbeidsmarkt

Bijscholing en omscholing houdt werkenden en werkzoekenden aantrekkelijk voor de arbeidsmarkt. Want banen en werk veranderen of verdwijnen door nieuwe technieken en digitalisering. Corona versterkt dit.

Bijscholing en omscholing via NL leert door

Via NL leert door zijn 2 subsidieregelingen beschikbaar.

Bijscholing en omscholing via NL leert door

Versterken taalvaardigheid laaggeletterden

Tel mee met Taal helpt laaggeletterden om hun taalvaardigheid te verbeteren. Tel mee met taal is een actieprogramma van de ministeries van OCW, BZK, SZW en VWS.

Omscholing naar beroepen waar veel vraag naar is

Het kabinet trekt extra subsidie uit voor omscholing bij mkb-bedrijven in sectoren met een tekort aan personeel. Bijvoorbeeld ICT en techniek. De subsidie vergoedt 50% van de kosten die de werkgever maakt voor de omscholing van personeel. In de loop van 2021 kan een werkgever de subsidie aanvragen via de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Meer scholingsbudget voor mensen met een WW-uitkering

Het kabinet verwacht dat in 2021 meer mensen een WW-uitkering aanvragen. Daarom reserveert het kabinet in 2021 extra geld voor het scholingsbudget WW van het UWV. Zo kan het UWV mensen met een WW-uitkering beter helpen als zij een nieuwe baan zoeken.

NOW-regelingen en inspanningsverplichtingen

Maakt een werkgever gebruik van de 1 van de NOW-regelingen? Dan moet deze werkgever medewerkers wijzen op, en aanmoedigen tot, loopbaanontwikkeling en scholing. Dit behoort tot de inspanningsverplichtingen bij de NOW.