Hoe is de re-integratie en nazorg voor gevangenen geregeld?

De meeste gemeenten hebben een gemeentelijk coördinator Nazorg. Die ondersteunt (ex-)gedetineerden bij hun terugkeer naar de samenleving.

Terugkeer ex-gedetineerde in de samenleving

Komt een gedetineerde vrij na detentie? Dan is het belangrijk dat de volgende basisvoorwaarden zijn geregeld:

  • werk en inkomen;
  • huisvesting;
  • financiën en schulden;
  • een geldig identiteitsbewijs;
  • een zorgverzekering en zo mogelijk ook zorg.

Re-integratiecentrum

Alle penitentiaire inrichtingen (PI) beschikken over een re-integratiecentrum (RIC). Hier werken gedetineerden aan de basisvoorwaarden voor hun re-integratie. Daarbij krijgen ze ondersteuning van vrijwilligers, stagiaires en medewerkers.

Voorbereiding op terugkeer naar samenleving

Verblijft een gedetineerde langer dan 10 dagen in een PI? Dan maakt hij samen met zijn casemanager een Detentie- en Re-integratieplan (D&R-plan). Trainingen, opleidingen en gedragsinterventies kunnen een onderdeel zijn van het D&R-plan. Dit zijn activiteiten die gedetineerden helpen bij terugkeer naar de samenleving. Bijvoorbeeld een training over werk en inkomen, huisvesting of schulden. Door gedragsinterventies leren gedetineerden beter omgaan met moeilijke situaties of agressie.

In de PI hebben gedetineerden op hun verblijfsafdeling een penitentiair inrichtingswerker als mentor. De meeste gemeenten hebben een coördinator die ex-gedetineerden helpt bij het regelen van hun basisvoorwaarden voor re-integratie.

Vervolgtraject gedetineerden

Na detentie is de ex-gedetineerde een vrij burger die zich in een gemeente vestigt. Dit kan met of zonder reclasseringstoezicht gebeuren.